Med en nära och kontinuerlig samverkan i Myli under arbetsrehabiliteringen skapas bästa möjliga förutsättningar för stegvist att närma sig arbetsmarknaden. Genom aktiviteterna kan individen rapportera sin status och vid behov få stöd och kommunicera med arbetscoach, anhöriga och arbetsgivare.