Projektet Digital Egenmakts ÖPPET HUS

Hej

Välkommen till ÖPPET HUS onsdag den 19 januari där vi berättar om projektet Digital Egenmakt.

På grund av Corona ses vi digitalt mellan kl 11.00-12.00. Vi hoppas att du vill vara med.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Projektet Digital Egenmakt vill bidra till ökad egenmakt för deltagarna i Samordnings­förbundets insatser genom att skapa ett digitalt verktyg för både deltagare och coacher. Resultatet är ett mobilt stöd anpassat till deltagarens behov och förutsätt­ningar som ska motivera till stegförflytt­ningar och ge kontroll och inflytande över den egna rehabiliterings­processen.

Utvecklingen har skett i nära samarbete med deltagare och coacher från Samordnings­­förbundet Stockholms stad, Stadsmissionens arbetsträning och med Attentions medlemmar.

Projektet Digital egenmakt har finan­sierats av Vinnova och drivits av Samord­nings­förbundet Stock­holms stad tillsammans med teknik­företaget MyIndicators, RISE, Attention Stockholm och Stockholms Stadsmission. Projektet har pågått från november 2020 till december 2021.

Vi presenterar det digitala stödet,  behovet och processen som lett fram till det digitala stödet Egenmakt.

Vi avslutar med att visa en kort film om Digital egenmakt.

Du får gärna ställa frågor.

Varmt välkommen!

Önskar

Karin Jacobsen, Samordningsförbundet Stockholms stad

Malene Schmidt, MyIndicators

My Österlin, Stockholms Stadsmission

Anneli Nöu och Malin Edlund Fransson, RISE

Elin Evander, Attention Stockholm

Mötet öppnas 10 minuter innan om du vill testa ljud och bild.

Samordningsförbundet Stockholms stad

#digital #egenmakt #arbetsrehabilitering