Individen leds genom sitt rehabiliteringsprogram med hjälp av dagliga individanpassade aktiviteter baserad på beteendevetenskaplig metod. Vi erbjuder ett basprogram för arbetsrehabilitering med möjlighet för tilläggspaket inom motion, kost, sömn och ångesthantering. Aktiviteterna är interaktiva och ger individen kunskap och motivation samt möjlighet till självreflektion.