Myli vill bidra till ökad egenmakt för deltagarna genom att skapa ett digitalt stöd, de själva är medskapare av. Det motiverar stegförflyttningar och ger kontroll över den egna rehabiliteringsprocessen. Det digitala stödet ska även ge medarbetarna, anhöriga och arbetsgivare inspiration för att stödja deltagarnas stegförflyttningar.