Egenmakt – arbetsrehabilitering i samverkan med digitalt stöd

Vi erbjuder en app till individen för arbetsrehabilitering baserat på beteendevetenskaplig grund och en webbaserad plattform till arbetscoachen för kommunikation och uppföljning.
Mer om Myli Boka en demo

Stöd och samarbeten

Med Myli får vi

Motiverade individer

Individen leds genom sitt rehabiliteringsprogram med hjälp av dagliga individanpassade aktiviteter baserad på beteendevetenskaplig metod. Vi erbjuder ett basprogram för arbetsrehabilitering med möjlighet för tilläggspaket inom motion, kost, sömn och ångesthantering. Aktiviteterna är interaktiva och ger individen kunskap och motivation samt möjlighet till självreflektion.

Kontinuerlig samverkan

Med en nära och kontinuerlig samverkan i Myli under arbetsrehabiliteringen skapas bästa möjliga förutsättningar för stegvist att närma sig arbetsmarknaden. Genom aktiviteterna kan individen rapportera sin status och vid behov få stöd och kommunicera med arbetscoach, anhöriga och arbetsgivare.

Effektivare rehabilitering

Myli vill bidra till ökad egenmakt för deltagarna genom att skapa ett digitalt stöd, de själva är medskapare av. Det motiverar stegförflyttningar och ger kontroll över den egna rehabiliteringsprocessen. Det digitala stödet ska även ge medarbetarna, anhöriga och arbetsgivare inspiration för att stödja deltagarnas stegförflyttningar.

MED MYLI VILL VI

Främja individens rehabilitering och egenmakt.

Möjliggöra en kontinuerlig samverkan mellan individen och arbetscoach.

Reducera tiden utan arbete.

Spara pengar för individen, arbetscoachen och samhället.

Värdegrund

MyIndicators värdegrund bygger på ideén om människa och natur först.

Vi är en attraktiv arbetsplats med fokus på jämställdhet och mångfald.

FNs globala mål är vår ledstjärna speciellt mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.


This image has an empty alt attribute; its file name is MyIndicators186x117Transp.png

Vi är MyIndicators teamet som erbjuder Myli

Patrik Helenius
Medgrundare och VD
Malene Grundtvig Schmidt
Medgrundare och kundansvarig
Aram Mäkivierikko
Lösningsarkitekt och systemutvecklare

Jude Tee Fwo Yi
Forskning och beteendeförändring

Advisory Board
Anders Bäck
Senior advisor EasyPark Group
Tina Moe
VD
Leadership of the Future
Martin Broch Pedersen
Affärsutvecklare
Impac Consulting
Silvia Caratelli
Senior konsult
Mercuri International Sverige

Ananna Nandini
QA Officer & LSO
AGA Regional Business Unit Northern
Rabiah Al Adawiyah
Läkare (M.D.), Hälsoekonomi & Politik Forskare
The University of New South Wales

Myli - Arbetsrehabilitering i samverkan genom digital egenmakt

News