En digifysisk lösning för lyckad vård och behandling genom beteendeförändring

Vi erbjuder en patient-app för hälsosamma levnadsvanor baserat på beteendevetenskaplig grund och en plattform till vårdgivaren för operation och kroniska patienter

Mer om Myli Boka en demo

Stöd och samarbeten

Med Myli får vi

Motiverade patienter

Patienten leds genom sitt beteendeförändringsprogram i appen med hjälp av dagliga individanpassade kort baserad på beteendevetenskaplig metod. Vi erbjuder program för tobak, alkohol, övervikt och fysisk inaktivitet. Korten är interaktiva och ger patienten kunskap och motivation samt möjlighet till självreflektion.

Kontinuerlig samverkan

Med en nära och kontinuerlig samverkan i Myli t.ex. före och efter operationen skapas bästa möjliga förutsättningar för en lyckad operation. Genom korten kan patienten rapportera sin hälsostatus och vid behov få stöd och kommunicera med vårdgivare, beteendecoach och Familj & Vänner.

Effektivare vård

Myli leder till en lägre totalkostnad per patient (reducerad risk för komplikationer, mer resurseffektiv vård). Frigörande av tid för vårdpersonal (färre fysiska vårdmöten, attraktiv arbetsplats). Högre vårdkvalitet (evidensbaserad och personcentrerad vård före och efter operation) vilket skapar en modern och konkurrenskraftig arbetsplats.

MED MYLI VILL VI

Främja patientens hälsa och egenvård

Möjliggöra en kontinuerlig samverkan mellan patient och vårdgivare

Reducera antalet komplikationer efter operation

Spara pengar för patient, vårdgivare och samhället

Värdegrund

MyIndicators värdegrund bygger på ideén om människa och natur först.

Vi är en attraktiv arbetsplats med fokus på jämställdhet och mångfald.

FNs globala mål är vår ledstjärna speciellt mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

We are the team that offers Myli
Patrik Helenius
Co-founder and CEO
Roger Grönborg
Business and sales manager
Jude Tee Fwo Yi
Research and behavior manager

Aram Mäkivierikko
Solution architect and system developer
Jonatan Rramses Vahlberg
Mobile application developer
Advisory Board
Anders Bäck
Senior advisor EasyPark Group
Tina Moe
CEO
Leadership of the Future
Martin Broch Pedersen
Business developer
Impac Consulting
Silvia Caratelli
Senior consultant
Mercuri International Sverige

Ananna Nandini
QA Officer & LSO
AGA Regional Business Unit Northern
Rabiah Al Adawiyah
Doctor of Medicine (M.D.), Health Economics & Policy Researcher
The University of New South Wales

Myli - En beteendeförändringsresa

News