A blended care solution for a successful operation

We offer an app to the patient for preparation and rehabilitation based on behavior change theory and a web based platform for communication and monitoring

More of Myli Book a demo

Stöd och samarbeten

Med Myli får vi

Motiverade patienter

Patienten leds genom sitt beteendeförändringsprogram i appen med hjälp av dagliga individanpassade kort baserad på beteendevetenskaplig metod. Vi erbjuder program för tobak, alkohol, övervikt och fysisk inaktivitet. Korten är interaktiva och ger patienten kunskap och motivation samt möjlighet till självreflektion.

Kontinuerlig samverkan

Med en nära och kontinuerlig samverkan i Myli före och efter operationen skapas bästa möjliga förutsättningar för en lyckad operation. Genom korten kan patienten rapportera sin hälsostatus och vid behov få stöd och kommunicera med vårdgivare, beteendecoach och Familj & Vänner.

Effektivare vård

Myli leder till en lägre totalkostnad per patient (reducerad risk för komplikationer, mer resurseffektiv vård). Frigörande av tid för vårdpersonal (färre fysiska vårdmöten, attraktiv arbetsplats). Högre vårdkvalitet (evidensbaserad och personcentrerad vård före och efter operation) vilket skapar en modern och konkurrenskraftig arbetsplats.

MED MYLI VILL VI

Främja patientens hälsa och egenvård

Möjliggöra en kontinuerlig samverkan mellan patient och vårdgivare

Reducera antalet komplikationer efter operation

Spara pengar för patient, vårdgivare och samhället

Värdegrund

MyIndicators värdegrund bygger på ideén om människa och natur först.

Vi är en attraktiv arbetsplats med fokus på jämställdhet och mångfald.

FNs globala mål är vår ledstjärna speciellt mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Vi är MyIndicators teamet som erbjuder Myli
Patrik Helenius
Medgrundare och VD
Malene Grundtvig Schmidt
Medgrundare och kundansvarig
Roger Grönborg
Affärs – och marknadsutvecklare
Jude Tee Fwo Yi
Forskning och beteendeförändring

Nadeem Nasir
Lösningsarkitekt och systemutvecklare
Sandhya Rani
Kvalitetsansvarig och testledare
Mattias Hammarhorn
Systemutvecklare
Advisory Board
Anders Bäck
Senior advisor EasyPark Group
Tina Moe
VD
Leadership of the Future
Martin Broch Pedersen
Affärsutvecklare
Impac Consulting
Silvia Caratelli
Senior konsult
Mercuri International Sverige

Ananna Nandini
QA Officer & LSO
AGA Regional Business Unit Northern

Myli - En beteendeförändringsresa

News